«  |  »

אילו הזדמנויות יוצר המשבר העולמי ליזם הישראלי בקוריאה הדרומית?

עלייה חסרת תקדים ביתרות המט"ח, הפחתת ריבית דרסטית, והזרמות ענק של הממשלה להגדלת הנזילות בשווקים – הן רק שלוש סיבות שבגינן צריך היזם הישראלי להגיע לקוריאה-הדרומית. מה יש לישראלים שהקוריאנים צריכים? אנרגיה ירוקה, תקשורת, תעשיית מידע ותרופות.

שוק העבודה בקוריאה-הדרומית נמצא במצב החמור ביותר מזה תשע שנים. בחודש מרס איבד המשק הקוריאני 195 אלף משרות, ו-440 אלף משרות במצטבר מתחילת השנה. מספר הבלתי מועסקים נושק כבר למיליון ושיעור האבטלה הרשמי עומד כעת על 4%. ישנן הערכות שהשיעור האמיתי גדול עד פי-שלושה, אם לוקחים בחשבון את אלה שהרימו ידיים ואינם נכללים במניין מחפשי העבודה. הנפגעים הגדולים ביותר הם הצעירים – שיעור האבטלה בקרב בני פחות משלושים עומד על 8.8%, יותר מכפול משיעור האבטלה הארצי.

עיני הכול מופנות אל הקונגלומרטים הגדולים, ובראשם המעסיקים הגדולים "סמסונג" ו-LG. שני אלה מדווחים על יציבות במצבת כוח-האדם.

הממשלה הקוריאנית הכריזה על שורה של תעשיות עתיד, והקצתה סכומי עתק לפיתוחן. אתגר ישראלי יהיה להשתלב באחת מהתעשיות הללו, הכוללות בין השאר תחומים של אנרגיה ירוקה, תקשורת, תעשיית מידע, ותרופות – בהן לישראל יתרון ברור.

קישור לכתבה

«  |  »