10 הדיברות במשא ומתן עם קוריאנים

  1. ההחלטות מתקבלות מחוץ לחדר הדיונים
  2. בנה מערכת יחסים אישית
  3. שפה היא מחסום משמעותי
  4. היה סבלני!
  5. גברים יתקשו פחות במשא ומתן עם קוריאנים
  6. צניעות הינה תכונה מוערכת בקוריאה
  7. העזר באיש ביניים המקובל על שני הצדדים
  8. המשא ומתן לא נגמר עם חתימה על הסכם
  9. קוריאנים נוטים למו"מ של win-lose
  10. השתמש ביצירתיות בזהירות

להרחבה על עשרת הדברות לעסקים עם קוריאה