home-left

החזון שלנו

"קוריאה וישראל חולקות אמונות וערכים כמו כבוד למסורת, נחישות והיכולת לבנות כלכלה משגשגת מן היסוד. הפוטנציאל הכלכלי הטמון בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות גדול עשרת מונים מהיקפו כיום."

איציק יונה
מייסד קבוצת Yonaco